Toggle navigation
Join GoodFirms to access
  • See who you know in common
  • Follow and be updated

Kancelaria Adwokacka

About Kancelaria Adwokacka
Prawo karne spełnia role, które wynoszą związek ze państwowym poczuciem sprawiedliwości czy pomocą prawna. Do takich lokacie dostosowuje się takie lokaty prawa karnego jak: funkcja ochronna, która prezentuje poznanie dobra prawnego, dzięki czemu pewne jest jakie dobra podlegają ochronie; funkcja sprawiedliwościowa, któ...read more

Prawo karne spełnia role, które wynoszą związek ze państwowym poczuciem sprawiedliwości czy pomocą prawna. Do takich lokacie dostosowuje się takie lokaty prawa karnego jak:

 

funkcja ochronna, która prezentuje poznanie dobra prawnego, dzięki czemu pewne jest jakie dobra podlegają ochronie;

funkcja sprawiedliwościowa, która uczy w przed sobą element odwetu, zapewnia sprawiedliwość poprzez ukaranie sprawcy czynu zabronionego przez prawo;

funkcja gwarancyjna to podstawa która pokrywa w przed sobą generalne podstawy prawa karnego, czyli

 

nullum crimen sine lege poenali(nie ma przestępstwa bez ustawy karnej),

nulla poena sine lege(nie ma kary bez ustawy),

lex retro non agit(prawo nie działa wstecz).

 

funkcja kompensacyjna(naprawcza), czy taka, która próbuje konieczność naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu przez sprawcę przestępstwa;

funkcja ochronna, która liczy w przed sobą zapobieganie przestępstwu poprzez prewencję indywidualną(zastosowanie prawa karnego wobec sprawy przestępstwa) oraz prewencję generalną(poprzez ukazanie społeczeństwu, że przeciętny czyn przerwany nie zostanie bez kary). 

Dla przedsiębiorców – Kancelaria Adwokacka

 

Nowe funkcje prawa karnego

 

Najważniejszy jest artykuł wszelkich tychże zasług, jakie decydują, iż karze podlega właśnie osoba, która umożliwi się czynu zabronionego przez obowiązującą ustawę. Jednakże nikt nie zostanie oceniony winnym zanim jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Treści te stanowią na celu zapobieganiu popełnienia przestępstwa poprzez niepobłażanie nielubianym zachowaniom. W nauki wybiera się dodatkowo również kolejne funkcje jak resocjalizacyjna(sprawca ma wpajane wartości odebrane w społeczeństwie) czy jurydyczna(która stanowi, że sprawca może liczyć czy przestępstwo mu się opłaca, gdy jest cała wykrywalność danego typu przestępstw lub wysokość kary za przestępstwo).

O Nas – Kancelaria Adwokacka

 

Do pozostałych ról prawa karnego można również zaliczyć funkcję afirmacyjno-motywującą(zakreśla podstawowe wzorce zachowania człowieka), nullum crimen siene culpa(czyli nie ma przestępstwa bez winy) a inne. istoty te korzystają na charakterze przede każdym zobowiązanie, iż kara musi odpowiadać wadze szkodliwości społecznej czynu. Wartości te wyglądają jednoznacznie co stanowi oszustwem oraz które ary grożą zbytnio jego popełnienie. Dzięki tymże czynnościom prawo karne może spełnić społeczne poczucie sprawiedliwości uszkodzone w efekcie osłabienia lub zagrożenia odpowiedniego dobra prawnego.

Kancelaria Adwokacka – Marcin Kurowski – Adwokat

 

Experiences
actionimage
Adwokat (2004- Present)
Kancelaria Adwokacka
Other Info
actionimage
Lives in Bielsko-Biala, Poland
actionimage
Speaks English
Interests
IT Services25 Questions
Web25 Questions