< $25
250 - 999
OpenXcell’ Portfolio
GFIT 2020 Live
$25 - $49
1,000 - 9,999
ELEKS’ Portfolio
GFIT 2020 Live
$25 - $49
50 - 249
7EDGE’ Portfolio
GFIT 2020 Live
< $25
250 - 999
SPEC INDIA’ Portfolio
GFIT 2020 Live
$25 - $49
250 - 999
Simform’ Portfolio
GFIT 2020 Live
Exhibitors Pro Plus
< $25
250 - 999
$25 - $49
1,000 - 9,999
$25 - $49
50 - 249
< $25
250 - 999
$25 - $49
250 - 999
Other Exhibitors
$25 - $49
50 - 249
$25 - $49
10 - 49
$50 - $99
50 - 249